Prihláška na 32. etologickú konferenciu ČSEtS
(27. - 30. 4. 2005 - Nečtiny u Plzně.)
Kontakty na oragizátorov:
E-mail: csetk2005@seznam.cz
Telefón: +420 267 009 590

Posledný termín prijatia prihlášok: 25. 2. 2005!


Kontaktné údaje
 
Titul Meno Priezvisko Titul
   
Email
   
Pracovisko
Oddelenie / katedra
Ulica
Mesto
PSČ
Štát   iný 
Telefón
   
Študent Nárok na zľavený konferenčný poplatok.
   
Dôchodca Nárok na zľavený konferenčný poplatok.
   
Konferenčný poplatok - Plná cena (platená do 31. 3. 2005): 400 Kč
- Plná cena (platená na mieste): 500 Kč
- Študenti, dôchodcovia: 200 Kč
- Slovenskí kolegovia môžu platiť na mieste: 400 Kč, resp. študenti a dôchodcovia 200 Kč
   
Spôsob platenia - Do 31.3.2005 na účet ČSEtS, číslo účtu v Českej Sporitelni, a.s. je: 1921872369/0800.
   (Do správy pre príjemcu uveďte vaše meno kvôli identifikácii platby!)
- Na mieste konferencie pokladníkovi ČSEtS so zvýšenou sadzbou.

pozn. Slováci môžu platiť do 31.3.2005 na účet č. 2073908/5200, OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Moyzesova 41 Ivánka pri Dunaji v slovenských korunách 520 SK,-, alebo priamo na mieste konferencie za nezvýšenú sadzbu 400 Kč.
   
Termín platby
   
Spôsob platby
   
Aktívna účasť
   
Aktívna účasť áno - budem mať na konferencii príspevok
nie - bez príspevku (Nie je potrebné vypĺňať políčka formulára v časti Aktívna účasť)
   
Názov príspevku
   
Autori
Píšte v tvare: meno priezvisko a jednotlivých autorov oddelte od seba bodkočiarkou - ;
napr. Jozef Mrkvička; ...
   
Pracoviská autorov
Píšte v tvare: adresa prvého autora; adresa druhého autora; ...
   
Sekcia
Vyberte si prosím sekciu, v ktorej si prajete vystúpiť.
Organizátor si vyhradzuje právo zmenťt zaradenie do sekcie na základe abstraktov a počtu prihlásených delegátov.
   
Prezentácia
prednáška (15. min + 5 min. diskusia)
poster (veľkosť panelu 1x1 m, na výšku môže poster prečnievať; viď Jak vytvorit poster)
poster s prezentáciou v posterovej sekcii (2 minúty, max. 2 diapozitívy alebo 2 fólie)
   
Technika K prezentáci budete potrebovať:
diaprojektor
meotar
LCD projektor
videoprehrávač
   
Abstrakt Maximálne 350 slov, viď Pravidla pro psaní abstrakt

Abstrakt vložíte takto:
1) Otvoríte si abstrakt vo svojej obľúbenej aplikácii.
2) Vyberiete text a skopírujte ho do clipboardu stlačením Ctrl+C (prípadne cez menu Úpravy/Kopírovať)
3) Vložte text do pripraveného rámceka kliknutím a stlačením Ctrl+V
   
Kľúčové slová
Kľúčové slová oddelete od seba bodkočiarkou - ;
   
Objednávka služieb
   
Ubytovanie Objednávam si ubytovanie na tieto noci:

  1. noc (27.-28.4 2005)
2. noc (28.-29.4.2005)
3. noc (29.-30.4.2005)
   
Spoločenský večer nie, nemám záujem o účasť na spoločenskom večeri
áno mám záujem - zaplatím vopred do 31.3.2005 (180,- Kč)
áno - zaplatím na mieste, alebo po 31.3.2005 (200,- Kč)
Kolegovia zo Slovenska môžu platiť na mieste za nezvýšený poplatok 180,- Kč.
Společenský večer je vrátane studeného pohostenia, vína, nealka.
   
Spolubývajúci
Napíšte prosím mená ľudí, s ktorými by ste sa radi ubytovali do jednej izby
   
Stravovanie
 
raňajky
obed
večera
27.4.2005
-
-
28.4.2005
29.4.2005
30.4.2005
-

žiadam o vegetariánsku stravu

Ak si chcete formulár vytlačiť, spravte tak pred jeho odoslaním!