Pozvaní hostia a výberové prednášky na 38. etologickou konferenci ČSEtS

Adam Miklósi, PhD, DSs.  
doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.

Reakce ptačích predátorů na multimodální obranné mechanismy kořisti.
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. Pestřenky rodu Volucella - mimetický rébus.
RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Ťuhýci, dravci a krkavci: Co nám o kognitivních procesech u ptáků může prozradit antipredační chování?
RNDr.Martin Reichard, Ph.D. Proč a jak si vybírají samice hořavek své partnery?
doc.RNDR.František Sedláček, CSc.

Odezvy tepové frekvence na různé sociální situace u rypoše obřího (Fukomys mechowii).
MUDr. Ludmila Brunerová

Ovlivňuje centrální serotonin a dopamin jídelní chování a metabolické parametry?
RNDr. Michal Dubovický, Ph.D.


Prenatálne a neonatálne „programovanie“ vývinu správania a neuroendokrinného systému potkanov: úloha hypoxie/ischémie a stresu.
Mgr. Pavel Němec, Ph.D. Neurální substrát magnetické orientace savců a ptáků.
MUDr. Daniel Klement, PhD.

Role inerciálních stimulů v prostorové kognici.Role inerciálních stimulů v prostorové kognici.
PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. Mentální rotace: Fylogenetické srovnání.
RNDr.Pavel Brandl,Ph.D.
doc. RNDr.Daniel Frynta, Ph.D.

Savci archy Noemovy: Vliv krásy, velikosti mozku a tělesné velikosti" a je to přednáška.
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
prof. MUDr. Miloslav Kršiak DrSc.

Možnosti uplatnění etologie ve farmakologii a při poznávání člověka.
RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.

Prostorová navigace, kognitivní koordinace a deficity v chování u zvířecích modelů mozkových poruch.
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph. D. Evolucněbiologické teorie parafilii.
prof.RNDr.Jan Zrzavý, CSc. Etologie a sociobiologie člověka: fylogenetický přístup.
doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.

Evoluce chemické komunikace u živočichů (geny a chování).
Mgr. Robert Hanus, Ph.D. Šest příběhů z chemického světa všekazů.
Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Telemetrie - jediný způsob, jak studovat chování podzemních savců v přírodě.
prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.

Sociální organisace a párovací systém u evropských netopýrů.


jste návštěvník číslo:     poslední aktualizace:  7.10.2011