Pozvánka na 34. etologickou konferenci ČSEtS

Organizační výbor 34. etologické konference
si Vás dovoluje pozvat ve dnech
7. – 10. listopadu 2007
do Nitry (SR)

  • Datum : 7.- 10. 11. 2007
  • Místo konání : Nitra, Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu
  • Ubytování a stravování: bude upřesněno

Důležité informace:

Platby budou upřesněny do 31. 3. 2007
   zvýhodněný konferenční poplatek pro členy ČSEtS

Uzávěrka pro přihlášky a abstrakta: 31. 7. 2007 (pozdější přihlášení pouze po osobní dohodě a bez příspěvku)

Jelikož z casových duvodu není možné vyhovet všem žadatelum o ústní sdelení, budou abstrakta prednášek bodove hodnocena posuzovateli z rad publikacne nejúspešnejších clenu Spolecnosti. Hodnocení abstrakt bude dvoukolové, po prvním kole posuzování obdrží autor pripomínky, jejichž zpracování muže prispet k vyššímu bodovému zisku. Príspevky „pod carou“ budou presentovány jako poster.

Podmínkou prijetí príspevku jako ústního sdelení prezentace originálních empirických ci teoretických výsledku v oblasti behaviorálních ved. Výjimkou mohou být príspevky studentu, kterí prednesou literární prehled, hypotézy a metodiku své bakalárské, diplomové nebo disertacní práce v pocátecním stádiu rešení. Tyto práce budou predneseny v sekci venované vedeckému dorostu.

Uzávěrka na platby: 15. 9. 2007 (platby pouze na účet společnosti, hotově pouze po osobní domluvě)

Kontakt na organizátory:

konference.csets@seznam.cz
hlavní organizátor:  
  Michal Uhrinčať
uhrincat@scpv.sk
tel.: +421 37 6546 162
pokladník:  
  Radka Šárová
sarova.radka@vuzv.cz
tel.: +420 267 009 765

Veškeré informace o místě konání naleznete na:

http://www.nitra.sk
http://www.nisys.sk
http://www.vuzv.sk

pro ubytování: http://www.mesto.travelguide.sk/nitra/
 


jste návštěvník číslo:     poslední aktualizace:  28.2.2013