Štvrtok 15.4.2004
10:00 Zahájenie
Plenárna prednáška
10:10 Kršiak Etologie člověka – pohled z vnějšku
Sekcia: Ľudské sexuálne správanie
Predsedajúci: Komárek
11:00 Havlíček Olfaktorická atraktivita a dominance: efekt fáze menstruačního cyklu
11:20 Husárová Sexuálne stratégie partnerov - Mate guarding a prediktory jeho intenzity
11:40 Klapilová Změny sexuálního chování stálých partnerů v závislosti na ženském menstruačním cyklu – plán projektu
12:00 Obed
Sekcia: Ľudské sexuálne správanie (pokračovanie)
Predsedajúci: Komárek
13:00 Šmídová Vztah atraktivity a sexuálních preferencí u člověka
13:20 Valentová Přehled evolučních teorií mužské homosexuality
13:40 Murín Estetizovaný pohyb človeka slúžiaci k výberu partnera (K semiotike pohybu)
Sekcia: Medzipohlavné rozdiely z ľudskom správaní
Predsedajúci: Havlíček
14:00 Blažek Anxiozita a interpretace mezipohlavních rozdílů neverbálních projevů
14:20 Pivoňková Mezipohlavní rozdíly v preferencích rozdílu tělesné výšky v páru muž-žena
14:40 Hanusová Vliv latentní toxoplasmózy na chování mužů a žen
15:00 Prestávka
Sekcia: Filozofické otázky etológie
Predsedajúci: Špinka
15:30 Blažek Problém vymezení kultury v antropologických vědách
15:50 Komárek Názory Konrada Lorenze na autodomestikaci člověka a jejich dobový rámec
16:10 Stella Kritiky díla Konrada Lorenze ve Východním bloku
Sekcia: Etologické metódy
Predsedajúci: Bartoš
16:30 Žďárek Etologické problémy metody eradikace mouchy tsetse vypouštěním sterilních samců (SIT)
16:50 Novacký Etologický prístup v práci Milíča Blahouta - po 25-tich rokoch
Sekcia: Postery 1
17:10 Predsedajúci: Illmanová
18:00 Večera
19:00 Valné zhromaždenie ČSEtS
Diapozitívy
Grim Bolívia
Lhota Madagaskar
Piatok 16.4.2004
Plenárna prednáška
9:00 Weidinger Studium interakce dravec-kořist na modelu predace ptačích hnízd: ekologie, etologie, evoluce
Sekcia: Behaviorálna ekológia
Predsedajúci: Weidinger
9:50 Grim Mimikry hnízdních parazitů
10:10 Procházka Reakce vzácných hostitelů kukačky obecné (Cuculus canorus) na cizí vejce
10:30 Krištín Životné roznodnutia druhu Lanius minor
10:50 Prestávka
11:10 Schnitzer Karotenoidní zbarvení a reprodukční úspěšnost hýla rudého (Carpodacus erythrinus)
11:30 Pavel Varovné hlasy lindušky luční při obraně hnízd – zastrašování nepřítele nebo volání o pomoc?
11:50 Kumstátová Avisoft - a rozumíme řeči zvířat!?
12:10 Obed
Plenárna prednáška
13:10 Špinka Využití evolučních přístupů v etologii domácích zvířat
Sekcia: Rodičovské správanie
Predsedajúci: Baranyiová
14:00 Illmannová Může synchronizace kojení zabránit allosucklingu?
14:20 Maletínská Růst selat a kojící chování prasnic v rozdílných systémech ustájení
14:40 Pokorná Strategie allosucklingu a hmotnostní přírůstek u selat
15:00 Prestávka
Sekcia: Sociálne a agonistické správanie
Predsedajúci: Novacký
15:30 Bartoš Vliv změny sociální struktury skupiny na vztahy dominance a hladiny testosteronu u samců jelena evropského (Cervus elaphus)
15:50 Šustr Je Davidovo skóre lepší dominanční index než metoda Clutton-Brocka a spolupracovníků?
16:10 Dubcová Zařazování hříbat do stáda: Klisny útočí…?
16:30 Dušek Ovlivňuje dominanční úspěšnost laně dominanční úspěšnost koloucha?
16:50 Pluháček Jak vyšší postavení v sociální hierarchii zvýhodňuje jeji reprodukční úspěch u klisen zeber stepních Equus burchelli chovaných v zajetí
Sekcia: Postery 2
17:10 Predsedajúci: Víchová
19:00 Spoločenský večer
Sobota 17.4.2004
Plenárna prednáška
9:00 Tkadlec Sex ratio: poměr pohlaví u vyšších obratlovců
Sekcia: Preklinické behaviorálne modely depresie
Predsedajúci: Kršiak
9:50 Šulcová Preklinické behaviorální modely deprese
Pistovčáková Posudzovanie možného antidepresívneho účinku farmák podľa zmien správania potkanov s bilaterálnou olfaktorickou bulbektómiou
Šlais Posuzování možného antidepresivního účinku podle lokomočně-pátracího chování myší vystavených opakovaně agresivním interakcím
Landa Posuzování možného antidepresivního účinku farmak podle změn agonistického chování myší
10:50 Prestávka
Sekcia: Behaviorálna fyziológia hydiny
Predsedajúci: Košťál
11:20 Zeman Transovariálny prenos testosterónu a jeho účinky na vybrané charakteristiky správania prepelice japonskej
11:40 Sedlačková Sliepky s vysokou a nízkou frekvenciou ozobávania peria sa líšia hustotou dopamínových D1 a D2 receptorov v mozgu
12:00 Rajman Sexuálne a agresívne správanie samcov rodičov brojlerov
12:20 Obed
Sekcia: Varia
Predsedajúci: Maletínská
13:30 Víchová Pokládání mezi telaty: příprava na budoucnost...?
13:50 Tykalová Stereotypni chovani u koní
14:10 Panamá Arias Vztah mezi osobnostními rysy a postoji dojičů a jejich chováním k dojnicím v průběhu dojení
14:30 Svobodová Testování štěňat plemene NO (německý ovčák) za účelem predikce budoucí pracovní upotřebitelnosti
14:50 Vajnerová Strategie úniku potkanů z Morrisova vodního bludiště má vztah k dalším charakteristikám jejich chování
15:10 Konečná Jak je vidíme? Aneb hodnocení osobnosti prostřednictvím dotazníků u volně žijících hulmanů posvátných (Semnopithecus etellus)
15:30 Kolesár  Prezentácia multimediálneho CD o aplikovanej etológii
15:45 Ukončenie